O mică frământare…

Când Te rog Tu mă auzi? (Ps 4,1)

Da, dacă tu ai învățat să auzi auzul Meu și șoapta, suspinul Duhului Meu (Rom 8,26).

Înseamnă că vorbim, că suntem convorbitori?! Ia, ascultă cum se ruga El: „Părinte preamărește pe Fiul Tău… un glas s-a auzit: L-am preamărit și-l voi preamărit!” (In 12,28) Deci cel care aude auzul, vede vederea și simte durerea Sa, va înțelege cât de minunat e Cuvântul Domnului cu care se roagă și care, El Însuși, se roagă în noi.

„Îți mulțumesc Părinte, pentru că știu că Tu totdeauna M-ai ascultat!” (In 11,41)

Să ne rugăm Domnului!

Ce este rugăciunea pentru vechi-testamentari?

Este Kol Yahwe întru kol iș, glasul Domnului în glasul omului – ecou al sfătuirii veșnice!

Pr. Ioan Chirilă
Ioan Chirilă este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Domeniul său de cercetare este constituit de teologia Vechiului Testament, hermeneutică și exegeză scripturistică, literatură iudaică, iudaism, arheologie biblică și limba ebraică biblică, dialog interreligios, dialog știință – religie, etică, bioetică, etica discursului și istorie modernă.