Despre

Ioan Chirilă este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Domeniul său de cercetare este constituit de teologia Vechiului Testament, hermeneutică și exegeză scripturistică, literatură iudaică, iudaism, arheologie biblică și limba ebraică biblică, dialog interreligios, dialog știință – religie, etică, bioetică, etica discursului și istorie modernă.

Actualmente este președintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”.

A publicat 15 volume ca autor unic, a coordonat 20 de volume și a scris peste 250 de studii și articole în reviste de specialitate din țară și străinătate.

A revizuit, a reîntregit și a republicat scrieri și cursuri ale unor profesori consacrați de teologie biblică vechitestamentară (Nicolae Neaga, Vladimir Prelipceanu etc.).

Împreună cu colaboratorii săi a publicat un ghid bibliografic al studiilor de Vechiul Testament în limba română (Vechiul Testament în scrierile bibliştilor români).

A elaborat și a coordonat apariția noului manual de introducere în Studiul Vechiului Testament, asumat de Patriarhia Română în 2017.

A fost și este implicat în conducere sau în echipa de cercetare a mai multe proiecte de cercetare/formare de resurse umane (UBB-TeMATIC-Art, MCVRO, PREL etc.).