Cercetarea desfășurată în structurile instituțiilor din High Education are în sine valoare numai atunci când, diseminate, rezultatele generează o acțiune de restaurare a elementelor creației la forma lor firească, kalokagatică, ce reconfigurează unitatea lor deschisă mereu înspre transcendere. Ea, cercetarea, are o componenta fideică imprimată adânc în epistemele specifice de către promotorul ei, de către om. De aceea, cercetarea este în fapt un act de recuperare a conținuturilor axiologice ale subiectilor și o creștere a acestor adio-forme în asemănare cu Alethea, în revelarea transcendenței sale plenare.

Ceea ce am scris ca rod al cercetărilor aplicate, interdisciplinare și transversale, doresc să împărtășesc și altora. Textele nu au caracter finit, ci vor păstra o latură dinamică care va fi mereu frânată de subiectivismul propriu. Ceea ce considerați a fi necopt mai țineți-l sub soarele înțelepciunii proprii ca să dea în pârg.

Acest site vă va semnala unele lucrări sau teme nou apărute, dar și unele creații de eseistică literară. Sper ca toate să fie de folos celor ce se vor opri asupra lor. Spor în duh de cunoaștere și de slujire în vederea descoperirii revelațiilor adevărului.