Cum s-a născut toaca

Nişte străini ce veniseră cu afaceri

la Ierusalim şi care s-au spăimântat de cutremur

întrebau pe fugarii ce se opriseră să-şi tragă sufletul:

„Ce a fost?” Iar ei speriaţi nu îndrăzneau să vorbească

ci le arătau cu mâna Dealul Căpăţânii

ce ardea în întuneric ca stâlpul de foc.

Atunci s-au decis, ca odinioară Moise, să meargă să vadă minunea.

când au ajuns, Iosif şi Nicodim plecaseră cu Iisus,

cohorta coborâse şi ea

şi ei întristaţi loviră cu toiagul în cruce

zicând: „Spune-ne tu ce a fost şi unde-I?”

şi lemnul a început să plângă de dorul

după ce-l pe care-l îmbrăţişase ca un părinte

şi ei, dumiriţi, au înţeles c-a murit.

Plecând însă pe cale suspinul lemnului îi însoţea

şi îi cuprinse-atâta jale încât spre Golgota

paşii îşi înturnară.

Dar, stupoare, lemnul nu mai era

şi atunci şi-au păstrat toiagul ce încet suspina.

Când n-au mai auzit suspinul, au început să-l bată

şi el reverbera din sine: „Vino să vezi!

L-am îmbrăţişat, L-am purtat,

vino să vezi şi poartă-l şi tu!”

Toaca sună stins de vecernii în post

fiindcă fusese toiagul ce lovise în cruce

ca ea să vorbească şi să spună ce-a fost,

după ce îi muriră stăpânii, ne cheamă:

„Vino să vezi!”

Ioan Chirilă, Ecouri în Babel (Cluj-Napoca: Limes, 2000).

Pr. Ioan Chirilă
Ioan Chirilă este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Domeniul său de cercetare este constituit de teologia Vechiului Testament, hermeneutică și exegeză scripturistică, literatură iudaică, iudaism, arheologie biblică și limba ebraică biblică, dialog interreligios, dialog știință – religie, etică, bioetică, etica discursului și istorie modernă.