Pacea

„După Sfântul Atanasie, un creștinism trăit cu toată puterea credinței e singurul remediu pentru înlăturarea războaielor și pentru pace, nu numai între neamuri, ci și între ele și Israel.”

Pr. Ioan Chirilă
Ioan Chirilă este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Domeniul său de cercetare este constituit de teologia Vechiului Testament, hermeneutică și exegeză scripturistică, literatură iudaică, iudaism, arheologie biblică și limba ebraică biblică, dialog interreligios, dialog știință – religie, etică, bioetică, etica discursului și istorie modernă.