Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea…

Observasem cu ani în urmă că tema cea mai viu dezbătută era Haosul. Cumpărasem cărțile cele mai recente pentru a vedea în ce măsură pot găsi indicațiile practice care să ne ducă spre o stabilitate dinamică. Am identificat câteva formule științifice individualizate pe domenii sau specialități, însă o suma de la unu la infinit nu am găsit. Încă citesc și caut cu sârg…

Filocalia, însă, mi-a oferit cele mai multe răspunsuri. Marcu Ascetul, Diadoh al Foticeii, Maxim Mărturisitorul, Varsanufie și Ioan sau Isaia și Isaac ne vorbesc în chip aplicat despre intrarea în odihnă ca despre o intrare în stabilitate dinamică și, totodată, ne oferă soluții pentru regăsirea sensului, al celui direcționat către Dumnezeu, dar nu numai!

Cumpătarea și întoarcerea către Dumnezeu sunt soluțiile de ieșire din haosul contemporan. Mărturie ne oferă profetul Iona – porumbelul – care a vestit cuvântul aducător de pace în Ninive. Locutorii cetății, de la rege până la cel mai mic dintre ei, a crezut și s-au întors la Domnul. Au postit timp de trei zile, au renunțat la veșmintele lor scumpe, s-au acoperit cu saci și s-au culcat în cenușă. S-au întors de la căile lor rele și au strigat spre Domnul care auzindu-i, S-a întors milostiv spre ei și părându-I rău de prezicerile rele pe care le făcuse prin profet, nu le-a mai împlinit (Iona 3,5-10).

Ieșirea din haos se face prin regăsirea ascetică a sensului… către Dumnezeu!

Cel care are în sine libertatea Duhului, trăiește eterna tinerețe a veșniciei! Ești liber când te-ai dăruit locuirii lui Dumnezeu, când te împlinești din împlinirea celuilalt! Ce dar minunat al învierii… da, un Anastasis etern!

Memento!

„Şi spune-le celor rămaşi din popor: Aşa zice Domnul Savaot: Întoarceţi-vă către Mine, zice Domnul Savaot, şi atunci Mă voi întoarce şi Eu către voi, zice Domnul Savaot. Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le-au propovăduit proorocii de mai înainte, strigând: Aşa zice Domnul Savaot: Întoarceţi-vă din căile voastre cele rele şi de la faptele voastre cele rele! Dar ei n-au ascultat şi nu au voit să ia aminte la Mine, zice Domnul.” (Zaharia 1,3-4)

Pr. Ioan Chirilă
Ioan Chirilă este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Domeniul său de cercetare este constituit de teologia Vechiului Testament, hermeneutică și exegeză scripturistică, literatură iudaică, iudaism, arheologie biblică și limba ebraică biblică, dialog interreligios, dialog știință – religie, etică, bioetică, etica discursului și istorie modernă.